Det lilla slakteriet med lång erfarenhet.

Vi utför legoslakt på lamm, nöt och gris.

Visa Slaktpriser

Våra Slaktpriser

Nya Slaktpriser gäller fr.o.m 2023-03-01

Återtag Slaktpriser Lamm

Slakt Lamm: 400 kr/st
Slakt Får: 440kr

Styckning traditionell: 280 kr
Styckning traditionell m. färs: 330 kr
Vakumförpackn. och märkt: 200 kr

Grillstyckning: 330 kr
Grillstyckning m. färs 380 kr
Vacumförpackn. och märkt: 200 kr

Benfritt: 400 kr
Benfritt m. färs 475 kr
Vacumförpackn. och märkt: 200 kr

Korvråvara: 380 kr/st
Vacumförpackn. 150 kr/st

Fettillägg Får:
4+ till 5+: 50 kr/st djur

Kravtillägg: 50 kr/st

Återtag råa skinn: 20 kr/st
Kast skinn: 15 kr/st

Smuts tillägg: 60 kr/st

Moms tillkommer med 25%

Återtag Slaktpriser Nöt

Slakt Nöt: 9 kr/kg
Styckn:  8 kr/kg
Bitning: 1/6 och 1/8 = 2 kr/kg
Vakumförpackn. och märkt + 
storpack färs: 4.50 kr/kg

Färs kan packas:
1 kg. förpackn. 5 kr/kg
0,5 kg. förpackn. 10 kr/kg

Fettillägg:
4 till 4+: 1 kr/kg
5- till 5+: 2 kr/kg

Priser på slaktvikt

Kravtillägg: 2 kr/kg

Återköp hud: 500 kr/st

Moms tillkommer med 25%

Återtag Slaktpriser Gris

Slakt Gris: 12 kr/kg

Under 70 kg: 700 kr/st

Traditionell Styckning: 8 kr/kg
Vakumförpackn. och märkt + 
färs: 9 kr/kg

Grill Styckning: 9 kr/kg

Skivad Bog, Lägg=Färs

Vakumförpackn. och märkt + färs: 7 kr/kg

Flinta = 100 kr/djur

Trikinprov: 150 kr/st

Kravtillägg: 1 kr/kg

Moms tillkommer med 25%