Nya Slaktpriser gäller fr.o.m 2021-01-01

Återtag Slaktpriser Lamm 

Slakt Lamm: 375 kr/st                            Slakt Får: 425kr

Styckning traditionell: 225 kr              Styckning traditionell m. färs: 275 kr
Vakumförpackn. och märkt: 175 kr

Grillstyckning: 275 kr,                      Grillstyckning m. färs 325 kr
Vacumförpackn. och märkt: 225 kr

Benfritt: 375 kr,                                Benfritt m. färs 475 kr
Vacumförpackn. och märkt: 175 kr

Korvråvara: 350 kr/st
Vacumförpackn. 150 kr/st

Fettillägg Får:
4+ till 5+: 50 kr/st djur

Kravtillägg: 50 kr/st

Återtag råa skinn: 20 kr/st
Kast skinn: 15 kr/st

Smuts tillägg: 60 kr/st

Moms tillkommer med 25%

Återtag Slaktpriser Nöt

Slakt Nöt: 8 kr/kg
Styckn:  7 kr/kg
Bitning: 1/6 och 1/8 = 2 kr/kg
Vakumförpackn. och märkt + 
storpack färs: 3 kr/kg

Färs kan packas:
1 kg. förpackn. 4 kr/kg
0,5 kg. förpackn. 8 kr/kg

Fettillägg:
4 till 4+: 1 kr/kg
5- till 5+: 2 kr/kg

Priser på slaktvikt

Kravtillägg: 2 kr/kg

Återköp hud: 500 kr/st

Moms tillkommer med 25%

Återtag Slaktpriser Gris

Slakt Gris: 8 kr/kg

Traditionell Styckn: 7 kr/kg
Vakumförpackn. och märkt + 
färs: 4 kr/kg
Konsumentpack: 3 kr/kg

Grill Styckn: 8 kr/kg
Vakumförpackn. och märkt + 
färs: 4 kr/kg
Konsumentpack: 3 kr/kg

Flinta = 100 kr/djur

Trikinprov: 120 kr/st

Kravtillägg: 1 kr/kg

Moms tillkommer med 25%