Slaktpriser

Återtag Slaktpriser Lamm

Slakt Lamm: 350 kr/st                            Slakt Får: 400kr

Styckning traditionell: 150 kr              Styckning traditionell m. färs: 200 kr
Vakumförpackn. och märkt: 150 kr

Grillstyckning: 250 kr,                      Grillstyckning m. färs 300 kr
Vacumförpackn. och märkning: 200 kr

Benfritt: 350 kr,                                Benfritt m. färs 450 kr
Vacumförpackn. och märkt: 150 kr

Kravtillägg: 50kr/st

Saltning skinn: 75 kr/st

Moms tillkommer med 25%

Återtag Slaktpriser Nöt

Slakt Nöt: 7 kr/kg

Styckn:  6 kr/kg

Bitning: 1/6 och 1/8 = 2 kr/kg

Vakumförpackn. och märkt + storpack färs: 3 kr/kg

Färs kan packas:
1 kg. förpackn. 4 kr/kg
0,5 kg. förpackn. 8 kr/kg
Priser på slaktvikt

Kravtillägg: 2 kr/kg

Återköp hud: 500 kr/st

Moms tillkommer med 25%

Återtag Slaktpriser Gris

Slakt Gris: 7 kr/kg

Styckn: 6 kr/kg

Vakumförpackn. och märkt + storpack färs: 3 kr/kg

Trikinprov: 120 kr/st

Kravtillägg: 1 kr/kg

Moms tillkommer med 25%