Välkommen till Lundsbols Lammslakteri AB

Vi är fullbokade året ut. Maila för bokning 2019.

Med lång erfarenhet av slakteribranschen riktar vi in oss på legoslakt för lamm, nöt och gris. Vi köper även slaktdjur.

Vi tar emot alla kunder

Våra kunder är i första hand lammuppfödare och andra uppfödare. Men vi tar även emot privatkunder som vill köpa en köttlåda, ring för beställning.

Justerade priser fr.o.m 1/4-18 p.g.a ökade priser från underleverantörer.

Se våra slaktpriser här