Lundsbols Lammslakteri AB

Med lång erfarenhet av slakteribranschen riktar vi in oss på legoslakt för lamm, nöt och gris. 

Vi köper även slaktdjur.

Utför även legoslakt på vilt.

Vi tar emot alla kunder

Våra kunder är i första hand lammuppfödare och andra uppfödare. Men vi tar även emot privatkunder som vill köpa en köttlåda, ring för beställning.